Kritiska perspektiv på rätten av Schelin Johan - 9789198263350 - Jure bokhandel

 

 
 
Kritiska perspektiv på rätten
   
 
Författare:Schelin Johan
Titel:Kritiska perspektiv på rätten
Utgivningsår:2019
Omfång:117 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789198263350
Serie:Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten i Stockholm nr. 85
Ämnesord:Allmän rättslära

Pris: 280 SEK exkl. moms

 

Det händer inte sällan att juriststudenter frågar vad en kritisk analys egentligen innefattar. Det kan röra sig om situationer där studenterna ombeds att analysera en juridisk frågeställning inom ramen för en seminarieuppgift, uppsats eller tentamensfråga. Ordet ”kritik” innefattar för många studenter någonting negativt. En vanlig uppfattning är att en kritisk analys enbart går ut på att upptäcka fel. Istället kan kritik sägas utgöra förmågan att reflektera över fakta och värderingar. Ytterst handlar det om att kunna ifrågasätta allmänt accepterade uppfattningar om vad som är sant och riktigt. Det är emellertid inte fråga om ett rent tyckande, snarare hänger kritiken samman med tvivlet. För att kunna kallas vetenskaplig måste även kritiken som sådan tåla en öppen och oberoende granskning.Tanken med den här läroboken är att hjälpa studenter att förstå vad kritiskt tänkande inom rättsvetenskapen är och hur man på ett vetenskapligt korrekt sätt kan identifiera, formulera, analysera och slutligen värdera rättsliga problem i en uppsats eller ett examensarbete. Boken är framtagen inom ramen för den så kallade ”Stockholmsmodellen” som syftar till att öka studenternas kritiska tänkande inom ramen för juristutbildningen. Den bör emellertid vara av värde även för praktiskt verksamma jurister.
 
  © 2017 Jure AB