Ds 2019:5 Passdatalag - 9789138249178 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2019:5 Passdatalag
– en ny lag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning
   
 
Titel:Ds 2019:5 Passdatalag – en ny lag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning
Utgivningsår:2019
Omfång:233 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138249178
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2019:5
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt , Internationell rätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

När en person ansöker om pass samlar myndigheterna in viss information. Det handlar om namn och personnummer men också om ansiktsbild, fingeravtryck och andra uppgifter. Flera av dessa uppgifter sparas i Polismyndighetens passregister. På många områden finns det särskilda registerförfattningar som preciserar hur myndigheter får behandla personuppgifter i en viss verksamhet. För passverksamheten finns det inte någon registerförfattning.

Frågan om en särskild registerförfattning för passverksamheten har utretts tidigare. I promemorian Passdatalag (Ds 2015:44) föreslogs en passdatalag som skulle reglera behandlingen av personuppgifter i passverksamheten. På grund av den stora dataskyddsreform som beslutades inom EU under våren 2016 har förslagen i promemorian emellertid inte kunnat genomföras. Nya analyser och bedömningar har krävts och saken utreds därför på nytt i denna promemoria.
 
  © 2017 Jure AB