Ds 2019:7 Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet. - 9789138249277 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2019:7 Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet.
   
 
Titel:Ds 2019:7 Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet.
Utgivningsår:2019
Omfång:157 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138249277
Serie:Ds, departementsserien nr. 2019:7
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

För att underlätta statsbidragshanteringen på området föreslås en ny förordning om statsbidrag till ideella organisationer som bedriver verksamhet med huvudsakligt ändamål att stödja brottsoffer eller att förebygga eller motverka brott inom områdena:

- våld mot kvinnor,

- våld i nära relationer,

- hedersrelaterat våld och förtryck, eller

- prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Med den föreslagna förordningen sammanförs befintliga statsbidrag som Socialstyrelsen fördelar på området, vilket bedöms förenkla administrationen för såväl sökande som bidragsgivare. Socialstyrelsen föreslås bli handläggande myndighet även för den nya förordningen.

Tillämpningsområdet för bidraget sammanfaller med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, såväl som med den s.k. Istanbulkonventionen enligt vilken Sverige förbundit sig att stödja civilsamhällets arbete med att bekämpa våld mot kvinnor.
 
  © 2017 Jure AB