Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2018-19 Nr 4 - JT181904 - Jure bokhandel

 

 
 
Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2018-19 Nr 4
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2018-19 Nr 4
Anmärkning:För mer information om prenumerationen se JT-prenumeration eller JT-prenumeration+Inb årsvolym
Utgivningsår:2019
Omfång:268 sid.
Förlag:Jure
ISBN:JT181904
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet nr. 2018/19:4
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Förmögenhetsrätt , Processrätt

Pris: 268 SEK exkl. moms

 

Innehåll:

Artiklar
- Rättsverkningar av underförstådda uppfattningar och närliggande uttryck. Del II
Lars Heuman

- Varför ska vi acceptera det som kränker, chockar eller stör?
Sofie Liljebäck

- Nyttjandeersättning
Örjan Teleman

- Måste en entreprenör avisera om ÄT(A)-arbeten/mängdökning för att kunna kräva tidsförlängning enligt AB 04/ABT 06?
Isak Willborg

Expertgranskad artikel
- EU-stadgan, direktivet och nationell rätt
Claes G. Granmar

- Ensam vårdnad inom äktenskapet – civilståndets betydelse och barnets bästa
Emelie Kankaanpää Thell

Rättsfall
- Behov av godmanskap eller tillräckligt med avtalsfullmakt?
Therése Fridström Montoya

- Utredningskravet i förvaltarskapsärenden
Mikael Mellqvist

- Betalningsplanens längd vid skuldsanering
Mikael Mellqvist

- Om surrogation och utmätningsfri egendom
Göran Millqvist

Skiljedomsrätt
- Achmea—the aftermath
Andreas von Goldbeck

Recension
- Per Ahlin, Från utanförskap till gemenskap (ungefär 100 år av svensk säkerhetspolitik), Jure Förlag AB, Stockholm 2018, 125 s.
Carl Henrik Ehrenkrona

- Anders Fernlund, Franchising – friktion mellan transnationella affärsmodeller och nationell särreglering (ak.avh.), Stockholms universitet 2018, 275 s. plus bilagor
Bengt Domeij

- Peter Hultgren, Fel i tjänst. Om felbedömning och påföljdsbestämning vid avtal om tjänster i oreglerade fall (ak.avh.), Umeå Studies in Law No 39, Umeå universitet 2019, 422 s.
Kåre Lilleholt

- Michaela Ribbing, Förvaltningsprocessen och rättegångsbalken (ak.avh.), Jure Förlag AB, Stockholm 2018, 457 s.
Hans Eklund

- Gustaf Sjöberg, Reglering av banker (ak.avh.), Jure 2018, 527 s.
Daniel Stattin

Debatt
- Grundkursen i Europarätt och Stockholmsmodellens kritiska förhållningssätt – några tankar om hur man kan nå ända fram
Helene Andersson, Jaan Paju

- Replik på Per Ahlins artikel From Libya to Syria – Did the Nato forces in Libya really exceed the mandate given in SC Resolution 1973 (2011)? i Juridisk Tidskrift 2018–19 s. 479
Mats Björkenfeldt

- Ett processrättsligt hopkok? En replik på Peter Westbergs artikel i JT 2018–19 s. 305
Johan Edling, Johan Karlbom

- Vad är coworking? En juridisk analys av nya affärsmodeller på lokalhyresmarknaden
Leif Holmqvist, Tomas Johansson, Rune Thomsson, Ulla Werkell, Marie Öhrström

- Migrationsverket ändrar på lagens innehåll för att ensamkommande barn inte ska beviljas uppehållstillstånd i Sverige
Sofi Jansson-Keshavarz, Anna Lundberg

- Om Migrationsverkets ålders­uppskrivningar av ensamkommande barn
Bertil Kågedal, Finn Bengtsson
 
  © 2017 Jure AB