Prop. 2018/19:136 Ett modernt public service nära publiken - 201819136 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2018/19:136 Ett modernt public service nära publiken
– villkor 2020–2025
   
 
Titel:Prop. 2018/19:136 Ett modernt public service nära publiken – villkor 2020–2025
Utgivningsår:2019
Omfång:129 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819136
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:136
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnar regeringen förslag om villkor och riktlinjer för den verksamhet som bedrivs av Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB under kommande tillståndsperiod från och med den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2025.

Det uppdrag och de villkor som gällt under innevarande tillståndsperiod föreslås i stora delar fortsätta att gälla. För att skapa en mer ändamålsenlig reglering av public service föreslås bland annat en utvidgning av kärnverksamheten till att även omfatta tillhandahållanden av radio- och tvprogram på programföretagens egna plattformar på fritt tillgängliga och öppna delar av internet. Programföretagen föreslås även få möjlighet att tillgodoräkna sig viss andel av verksamheten på internet vid uppfyllandet av uppdraget. Företagen föreslås ha öppna och tydliga riktlinjer för distribution via externa plattformar.

Sveriges Radio och Sveriges Television föreslås i sin nyhetsverksamhet ta hänsyn till kvalitativa nyhetsmediers konkurrensförutsättningar för att främja en mångfald av perspektiv på en livskraftig mediemarknad. Det föreslås även att företagen, inom ramen för sin nyhetsverksamhet, ska stärka sin journalistiska bevakning inom svagt bevakade områden.

Uppdateringar föreslås av beredskapsuppdraget så att det tydligare framgår att Sveriges Radio och Sveriges Television ingår i det svenska totalförsvaret.

Slutligen lämnas förslag om tilldelning av medel till programföretagen den kommande tillståndsperioden.
 
  © 2017 Jure AB