Juridiska grundbegrepp av Dahlman Christian, Wahlberg Lena - 9789144127118 - Jure bokhandel

 

 
 
Juridiska grundbegrepp
– Vänbok till David Reidhav
   
 
Författare:Dahlman Christian , Wahlberg Lena
Titel:Juridiska grundbegrepp – Vänbok till David Reidhav
Utgivningsår:2019
Omfång:403 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144127118
Ämnesord:Allmän rättslära , Festskrifter

Pris: 436 SEK exkl. moms

 

Boken behandlar grundläggande juridiska begrepp som rätts­källa, prejudikat, rättighet och diskriminering. Varje begrepp behandlas i ett eget kapitel som kan läsas fristående, och vars syfte är att klargöra begreppets innebörd och användning inom juridiken. Bokens övergripande syfte är att skapa medvetenhet om de juridiska begreppens komplexitet – en förutsättning för att förstå och behärska den rättsliga begreppsapparaten.

Boken kan användas som kurslitteratur i allmän rättslära, och som referensbok vid juridisk uppsatsskrivning.
 
  © 2017 Jure AB