Journalistikens lagar av Gustafsdotter Jeanette - 9789188419170 - Jure bokhandel

 

 
 
Journalistikens lagar
– Om medierätt, etik och att hitta fakta
   
 
Författare:Gustafsdotter Jeanette
Titel:Journalistikens lagar – Om medierätt, etik och att hitta fakta
Utgivningsår:2019
Omfång:214 sid.
Förlag:Morfem
ISBN:9789188419170
Ämnesord:Offentlig rätt , Övrigt

Pris: 267 SEK exkl. moms

 

Fri, oberoende journalistik är en av grunderna i en demokrati. Och Sverige var först i världen med att lagstifta om tryckfrihet och yttrandefrihet redan år 1766.

Men då hade lagstiftaren knappast kunnat föreställa sig vår digitala, globala och mediala tid. I dag, när journalistiken publiceras i olika former och på olika plattformar, har det juridiska perspektivet blivit mer komplicerat. Yttranden behandlas olika beroende på om de gjorts i tryckt form eller på andra sätt.

Många hänvisar till yttrandefriheten som en form av vapensköld, oaktat vad som skrivs eller sägs. Men något sådant skydd finns inte. Rättigheten är inte absolut, och med rättighet följer ansvar. Kunskapen om lagarna och pressetiken är därför viktigare än någonsin och extra viktig i en bransch som utsätts för hårt tryck.
 
  © 2017 Jure AB