Regeringens skrivelse 2018/19:140 2019 års redogörelse för företag med statligt ägande - 201819140 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2018/19:140 2019 års redogörelse för företag med statligt ägande
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2018/19:140 2019 års redogörelse för företag med statligt ägande
Utgivningsår:2019
Omfång:123 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819140
Serie:Propositioner nr. 2018/19:140
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för förvaltningen av statens bolagsägande och för verksamheten i de bolag som Regeringskansliet förvaltade vid årsskiftet 2018/19. I skrivelsen berörs också den verksamhet som bedrivs i Svenska Skeppshypotekskassan, Stiftelsen Industrifonden och Stiftelsen Norrlandsfonden.
 
  © 2017 Jure AB