Regeringens skrivelse 2018/19:149 Återkallelse av proposition 2017/18:285 Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan - 201819149 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2018/19:149 Återkallelse av proposition 2017/18:285 Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2018/19:149 Återkallelse av proposition 2017/18:285 Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan
Utgivningsår:2019
Omfång:3 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819149
Serie:Propositioner nr. 2018/19:149
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen återkallar propositionen 2017/18:285 Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan.

Den 26 juli 2018 överlämnade regeringen propositionen 2017/18:285 Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan till riksdagen. Propositionen är remitterad till Utrikesutskottet.
 
  © 2017 Jure AB