Regeringens skrivelse 2018/19:153 Skrivelse från Infrastrukturdepartementet Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen - 201819153 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2018/19:153 Skrivelse från Infrastrukturdepartementet Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2018/19:153 Skrivelse från Infrastrukturdepartementet Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen
Utgivningsår:2019
Omfång:29 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819153
Serie:Propositioner nr. 2018/19:153
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen Energipolitikens inriktning (prop. 2017/18:228) föreslog regeringen nya energipolitiska mål på grundval av Energikommissionens slutbetänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:2) och den ramöverenskommelse om energipolitiken (energiöverenskommelsen) som slöts den 10 juni 2016 mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. I propositionen angavs att regeringen vart fjärde år avsåg att genomföra en kontrollstation för att kontinuerligt följa upp energiöverenskommelsen, med planerad start hösten 2018. Till grund för kontrollstationerna ska särskilda sammanställningar göras med slutsatser och förslag kring elmarknadens utveckling och uppföljning av de energipolitiska målen. I propositionen angavs även att regeringen relativt snart avsåg att återkomma till riksdagen med den första kontrollstationen. Denna skrivelse innehåller den första kontrollstationen för energiöverenskommelsen.
 
  © 2017 Jure AB