Prop. 2018/19:151 Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap - 201819151 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2018/19:151 Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap
   
 
Titel:Prop. 2018/19:151 Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Utgivningsår:2019
Omfång:62 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819151
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:151
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till en ny lag som ska komplettera EU:s dataskyddsförordning när personuppgifter behandlas vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Förslaget syftar till att ge myndigheten möjlighet att behandla de personuppgifter som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt samtidigt som enskildas personliga integritet värnas.

Lagen föreslås omfatta behandling av personuppgifter i den del av myndighetens verksamhet som avser kunskapsuppbyggnad, kunskapsspridning, utvärdering och analys. I denna verksamhet föreslås myndigheten få ha samlingar av personuppgifter. Den föreslagna lagen innehåller olika skyddsåtgärder och begränsningar som syftar till att värna enskildas personliga integritet.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.
 
  © 2017 Jure AB