Regeringens skrivelse 2018/19:146 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2018 - 201819146 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2018/19:146 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2018
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2018/19:146 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2018
Utgivningsår:2019
Omfång:93 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819146
Serie:Propositioner nr. 2018/19:146
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Regeringen redogör för förvaltningen av Allmänna arvsfonden och redovisar hur Arvsfondsdelegationen under 2018 fördelat medel ur fonden.

Regeringen redogör också för sin bedömning av Arvsfondsdelegationens verksamhet och utveckling samt analyserar fördelningen av stöd inom de olika verksamhetsområdena. Regeringen anger också områden som den menar bör prioriteras vid framtida fördelning av stöd från Allmänna arvsfonden.
 
  © 2017 Jure AB