Konstitusjonelt demokrati av Smith Eivind - 9788245022742 - Jure bokhandel

 

 
 
Konstitusjonelt demokrati
– Statsforfatningsretten i prinsipielt og komparativt lys
   
 
Författare:Smith Eivind
Titel:Konstitusjonelt demokrati – Statsforfatningsretten i prinsipielt og komparativt lys
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:429 sid.
Förlag:Fagbokforlaget
ISBN:9788245022742
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Offentlig rätt , Statsvetenskap och politik , Utländsk rätt

Pris: 962 SEK exkl. moms

 

Grunnloven eller konstitusjonen er statsmaktens rettslige grunnlag og muliggjør dermed politisk handling. Samtidig begrenser den statens handlefrihet så lenge grunnloven ikke selv blir endret. På samme måte som Janus-hodets to ansikter henger konstitusjonens to ansikter nøye sammen. Norges politiske historie siden 1814 er rik og interessant. Men historien gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å forstå grunnloven som ramme for det politiske liv i vår egen tid. I denne boken studerer vi konstitusjonen i prinsipielt og komparativt lys. Begge deler gir et nødvendig grunnlag for å forstå vårt eget styringssystem. Begge deler er også viktig som grunnlag for diskusjon om statsstyret og dets utfordringer i årene som kommer.

Boken skal tjene som lærebok for studenter i retts- og samfunnsvitenskap, men henvender seg til alle med interesse for politikkens rettslige rammer. I fjerde utgave er hele teksten gjennomskrevet med sikte på økt tilgjengelighet og klarhet.

Boken reflekterer de omfattende grunnlovsendringene siden 2007, og er oppdatert med sikte på rettspraksis, lovendringer mv. frem til våren 2017. Eivind Smith er professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Han har et stort antall publikasjoner i norsk og komparativ stats- og forvaltningsrett, og har bred erfaring fra internasjonalt arbeid, offentlige utredninger og debatt.
 
  © 2017 Jure AB