Ds 2019:16 Sweden%B4s Eighth National Report under the Joint Convention on Nuclear Safety. - 9789138249604 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2019:16 Sweden´s Eighth National Report under the Joint Convention on Nuclear Safety.
– Sweden´s Implementation of the Obligataions of the Convention
   
 
Titel:Ds 2019:16 Sweden´s Eighth National Report under the Joint Convention on Nuclear Safety. – Sweden´s Implementation of the Obligataions of the Convention
Utgivningsår:2019
Omfång:156 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138249604
Serie:Ds, departementsserien nr. 2019:16
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

Sveriges åttonde nationalrapport enligt kärnsäkerhetskonventionen. Rapporteringen sker i enlighet med artikel 5 i kärnsäkerhetskonventionen och i enlighet med de riktlinjer angående utformningen av rapporter som fastställts inom konventionsarbetet.
 
  © 2017 Jure AB