Förvaltning som verksamhet av Johansen Tormod Otter - 9789187869198 - Jure bokhandel

 

 
 
Förvaltning som verksamhet
– bidrag till offentligrättens allmänna läror
   
 
Författare:Johansen Tormod Otter
Titel:Förvaltning som verksamhet – bidrag till offentligrättens allmänna läror
Utgivningsår:2019
Omfång:329 sid.
Förlag:Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
ISBN:9789187869198
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Juridiska institutionens skriftserie, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet nr. 31
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 280 SEK exkl. moms

 

Avhandlingen ger ett bidrag till offentligrättens allmänna läror med ett fokus på den svenska förvaltningsrättens centrala begrepp. Utgångspunkten är att förvaltningsrätten bör utgå från att all offentlig förvaltning är faktisk verksamhet. Detta som en motvikt mot disciplinens upptagenhet vid ärendehandläggning, beslut och myndighetsutövning.

Studien innefattar rättsteoretisk, rättshistorisk och materiell forskning. Den presenterar också nya och utvecklade begrepp för att beskriva den offentliga förvaltningen från ett rättsligt perspektiv: oreglerad förvaltning, åtgärd som grundläggande begrepp, handlingsformer, myndighetsutövningens två dimensioner, konsumtion av myndighetsutövning i beslut samt den speciella förvaltningsrelationen.
 
  © 2017 Jure AB