Miljörevision av Almgren Richard, Brorson Torbjörn - 9789171628909 - Jure bokhandel

 

 
 
Miljörevision
   
 
Författare:Almgren Richard , Brorson Torbjörn
Titel:Miljörevision
Utgivningsår:2019
Omfång:220 sid.
Förlag:SIS Förlag
ISBN:9789171628909
Ämnesord:Fastighetsrätt , Miljörätt

Pris: 756 SEK exkl. moms

 

Boken handlar om miljöledning ur miljörevisorns perspektiv. Miljörevision är ett verktyg för organisationer som på ett metodiskt sätt vill stärka sitt miljöarbete och upptäcka risker och möjligheter.

Innehållet går att använda på hela miljöområdet, men ger även vägledning för revisioner inom andra områden, exemplevis arbetsmiljö och leverantörer. Många av checklistorna och exemplen i boken har tonvikt på industriell verksamhet, men metoderna och frågeställningarna går att använda i alla typer av organisationer.
 
  © 2017 Jure AB