Prop. 2019/20:15 Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning - 201920015 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2019/20:15 Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning
   
 
Titel:Prop. 2019/20:15 Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning
Utgivningsår:2019
Omfång:80 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920015
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:15
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag till ändringar i lagen om elektronisk kommunikation och offentlighets- och sekretesslagen för att kunna skydda Sveriges säkerhet vid användning av radiosändare.

För att få tillstånd att använda radiosändare och för att få medgivande till överlåtelse eller uthyrning av sådana tillstånd ska det vara en förutsättning att det kan antas att radioanvändningen inte kommer att orsaka skada för Sveriges säkerhet. Tillstånd ska kunna förenas med villkor om krav som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Dessutom ska tillstånd kunna återkallas eller tillståndsvillkor ändras omedelbart om radioanvändningen har orsakat skada för Sveriges säkerhet eller det kan antas att radioanvändningen kommer att orsaka sådan skada.

Bestämmelserna ska inte gälla för tillstånd för utsändningar som kräver tillstånd enligt radio- och tv-lagen.

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten ska kunna överklaga beslut i tillståndsfrågor som berör Sveriges säkerhet.

Det föreslås också sekretessbrytande bestämmelser för att möjliggöra nödvändigt informationsutbyte mellan Post- och telestyrelsen, Säkerhetspolisen och Försvarsmakten i tillståndsfrågor som berör Sveriges säkerhet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
 
  © 2017 Jure AB