Prop. 2019/20:10 Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande - 201920010 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2019/20:10 Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande
   
 
Titel:Prop. 2019/20:10 Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande
Utgivningsår:2019
Omfång:49 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920010
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:10
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att asylsökandes möjligheter att bo i eget boende ska begränsas i vissa områden.

Förslaget innebär att om en asylsökande på egen hand ordnar bostad i ett område med socioekonomiska utmaningar, ska han eller hon som huvudregel inte ha rätt till dagersättning eller särskilt bidrag enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

Förslaget syftar till att asylsökande i fler fall än i dag ska välja att bo i
områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande och till att de negativa sociala konsekvenserna av asylsökandes eget boende ska minska.

Förslaget i propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
 
  © 2017 Jure AB