Prop. 2019/20:11 Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting - 201920011 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2019/20:11 Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
   
 
Titel:Prop. 2019/20:11 Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
Utgivningsår:2019
Omfång:65 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920011
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:11
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till ändringar i lagen (2004:773) om
kommunalekonomisk utjämning. Förslagen avser den del av det
kommunalekonomiska utjämningssystemet som rör kostnadsutjämning
mellan kommuner respektive mellan landsting och syftar till att systemet för kostnadsutjämning även i framtiden ska skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommunerna och för landstingen.

Regeringen föreslår att den grundläggande uppbyggnaden av det nuvarande systemet och de flesta delmodellerna i huvudsak bibehålls, men att vissa förändringar och genomgående uppdateringar genomförs för att systemet i högre grad ska beakta strukturella behovs- och kostnadsskillnader.

I kostnadsutjämningen för kommuner föreslås tre nya delmodeller för
kommunal vuxenutbildning, infrastruktur och skydd respektive verksamhetsövergripande kostnader. Delmodellerna för barn och ungdomar med utländsk bakgrund, befolkningsförändringar, bebyggelsestruktur och löner föreslås utgå.

Vidare föreslår regeringen att delmodellen för löner i kostnadsutjämningen för landsting ska utgå.

Ett särskilt införandebidrag föreslås för att begränsa den årliga negativa effekten för enskilda kommuner och landsting av förändringarna till 250 kronor per invånare.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
 
  © 2017 Jure AB