Regeringens skrivelse 2019/20:3 Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet - 201920003 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2019/20:3 Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2019/20:3 Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet
Utgivningsår:2019
Omfång:88 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920003
Serie:Regeringens skrivelser nr. 2019/20:3
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som framgår av Riksrevisionens rapport Myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet – brister i styrning och uppföljning (RiR 2019:11).

Riksrevisionen anser att regeringens styrning av det myndighetsgemensamma arbetet bör samordnas regelbundet för att förtydliga styrningen. Vidare rekommenderar Riksrevisionen regeringen att regelbundet följa upp den myndighetsgemensamma verksamheten.

Regeringen instämmer delvis i Riksrevisionens bedömning. Regeringen överväger därför flera åtgärder med anledning av rekommendationerna.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.
 
  © 2017 Jure AB