Prop. 2019/20:31 Större komplementbostadshus - 201920031 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2019/20:31 Större komplementbostadshus
   
 
Titel:Prop. 2019/20:31 Större komplementbostadshus
Utgivningsår:2019
Omfång:23 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920031
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:31
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en ändring i plan- och bygglagen.
Ändringen innebär att den tillåtna byggnadsarean för ett komplementbostadshus som får uppföras utan krav på bygglov i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus utökas från 25 till 30 kvadratmeter. Förslaget syftar till att öka byggandet av komplementbostadshus och göra det möjligt att uppföra sådana hus med en högre boendekvalitet.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.
 
  © 2017 Jure AB