Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar av Lundén Björn - 9789176951309 - Jure bokhandel

 

 
 
Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar
– handbok för ledamöterna
   
 
Författare:Lundén Björn
Titel:Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar – handbok för ledamöterna
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:107 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9789176951309
Ämnesord:Fastighetsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 296 SEK exkl. moms

 

Styrelsearbete i bostadsrätts­föreningar handlar om hur det praktiska styrelse­arbetet ska skötas på bästa sätt. Tonvikten ligger på juridiska frågor om t ex ledamöternas ­ansvar och om vilka bestämmelser som gäller för just bostadsrättsföreningar. Du får även praktiska tips om bl a mötesteknik, protokoll och ­kallelser.

Författare är Björn Lundén som har skrivit ett stort antal böcker om skatt, ekonomi och juridik för företag och före­ningar. Han har tidigare arbetat som redovisningskonsult i många år.

Ur innehållet

Ordförande, sekreterare och kassör
Protokoll
Justerare
Firmatecknare
Föreningsstämma
Valberedning
Revision
Ansvarsfrågor
Jäv
Adjungerade personer
Praktiskt styrelsearbete
Sammanträdesteknik
Omröstning
Utträde
Kallelse
Rättigheter och skyldigheter
Ombud och ställföreträdare
Beslutförhet
Ansvarsfrihet
 
  © 2017 Jure AB