Prop 2019/20:38 Samarbete mellan svenska och norska särskilda insatsgrupper i krissituationer - 201920038 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop 2019/20:38 Samarbete mellan svenska och norska särskilda insatsgrupper i krissituationer
   
 
Titel:Prop 2019/20:38 Samarbete mellan svenska och norska särskilda insatsgrupper i krissituationer
Utgivningsår:2019
Omfång:59 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920038
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:38
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår lagändringar med anledning av ett avtal med Norge om samarbete mellan särskilda insatsgrupper i krissituationer.

Förslagen innebär att den svenska polisen ska få ta emot bistånd från norska särskilda insatsgrupper. Biståndet ska lämnas till en svensk särskild insatsgrupp och kan bestå av utrustning, expertis eller genomförandet av operationer där norska tjänstemän agerar i en stödfunktion. Vid operationer av det senare slaget ska norska tjänstemän få ges polisiära befogenheter i Sverige.

Förslagen anknyter till de befintliga bestämmelserna om samarbete enligt Atlasrådsbeslutet, ett EU-beslut som genomfördes i svensk rätt 2017, och möjliggör ett sådant samarbete som hade kunnat ske om även Norge tillämpat rådsbeslutet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2020.
 
  © 2017 Jure AB