Prop. 2019/20:49 Protokoll om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning - 201920049 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2019/20:49 Protokoll om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning
   
 
Titel:Prop. 2019/20:49 Protokoll om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning
Utgivningsår:2019
Omfång:32 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920049
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:49
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning CERN godkänns med en reservation enligt nedan.

Protokollet innebär bland annat att organisationen, dess egendomar och personal är okränkbara samt har immunitet mot rättsliga åtgärder och verkställighet i medlemsländer.

Protokollet innebär också att organisationens tjänstemän och generaldirektör ska beskattas av organisationen för de löner och löneförmåner som betalas ut av organisationen. Dessa löner och löneförmåner befrias från nationell inkomstskatt. Protokollet föreslås godkännas med en reservation som innebär att löner och löneförmåner som betalas av organisationen till svenska medborgare och personer bosatta i Sverige ska vara befriade från svensk inkomstbeskattning endast i den utsträckning som medges av svensk skattelagstiftning. För att protokollet ska bli bindande i Sverige föreslås att riksdagen antar en ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Lagändringen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB