Regeringens skrivelse 2019/20:62 2019 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll - 201920062 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2019/20:62 2019 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2019/20:62 2019 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
Utgivningsår:2019
Omfång:10 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920062
Serie:Regeringens skrivelser nr. 2019/20:62
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redogör regeringen för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll från och med den 1 juli 2018 till och med den 30 juni 2019, och för utvecklingen av den internationella terrorismen under samma period.

Regeringen har under den aktuella perioden fattat elva beslut med stöd av lagen. Sex av besluten innebar avslag på överklaganden av Migrationsverkets beslut i fråga om utvisning. Två av besluten innebar att tidigare meddelade utvisningsbeslut upphävdes efter anmälan från Säkerhetspolisen. Ett beslut innebar avslag på begäran om omprövning av utvisningsbeslut efter begäran från den enskilde. De två övriga besluten innebar avslag på begäran från den enskilde om upphävande av anmälningsplikt respektive avslag på överklagande av Migrationsverkets beslut om anmälningsplikt.
 
  © 2017 Jure AB