SOU 2002:10 Reformerad räddningstjänstlagstiftning - 9138216191 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2002:10 Reformerad räddningstjänstlagstiftning
   
 
Titel:SOU 2002:10 Reformerad räddningstjänstlagstiftning
Anmärkning:Slutbetänkande. Tidigare delbetänkanden SOU 2000:63 och SOU 2001:42. Se prop. 2002/03:119.
Utgivningsår:2002
Omfång:381 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216191
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om översyn av räddningstjänstlagen
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 241 SEK exkl. moms

 

Utredningen om översyn av räddningstjänstlagen föreslår i detta sitt slutbetänkande en modernisering av lagstiftningen och en minskad detaljreglering. Ett nytt namn på lagen blir lagen om skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsingripanden. Den enskildes ansvar och skyldigheter klargörs. I förslaget slås fast att den enskilde har det primära ansvaret för att skydda sitt liv och egendom. Förslaget innebär att var och en skall vidta skäliga åtgärder till skydd mot olyckor. Här föreslås också att olycksförloppsutredningar blir obligatoriska i kommunal räddningstjänstverksamhet.
 
  © 2017 Jure AB