SOU 2019:47 Jobbpolarisering på svensk arbetsmarknad. - 9789138249802 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2019:47 Jobbpolarisering på svensk arbetsmarknad.
– Betänkande. Bilaga 6 till Långtidsutredningen (Fi 2017:D)
   
 
Titel:SOU 2019:47 Jobbpolarisering på svensk arbetsmarknad. – Betänkande. Bilaga 6 till Långtidsutredningen (Fi 2017:D)
Utgivningsår:2020
Omfång:115 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138249802
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:47
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 233 SEK exkl. moms

 

Denna bilaga till Långtidsutredningen bidrar till att förbättra kunskapsläget om jobbpolarisering på den svenska arbetsmarknaden. Med jobbpolarisering avses att låg- och höglönejobb växer relativt jobb med mer genomsnittliga löner. Syftet är att belysa hur viktigt framsteg inom datorteknologi är, jämfört med andra förklaringar, som drivande faktor bakom de senaste decenniernas jobbpolariseringen på svensk arbetsmarknad. Dessutom undersöks hur jobbpolariseringen påverkat lönespridningen.

Bilagan har utarbetats av: Magnus Gustavsson
 
  © 2017 Jure AB