SOU 2019:62 Kapitalinkomster och inkomstfördelning. - 9789138250013 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2019:62 Kapitalinkomster och inkomstfördelning.
– Betänkande från Långtidsutredningen (Fi 2017:D)
   
 
Titel:SOU 2019:62 Kapitalinkomster och inkomstfördelning. – Betänkande från Långtidsutredningen (Fi 2017:D)
Utgivningsår:2020
Omfång:140 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138250013
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:62
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 233 SEK exkl. moms

 

Den här bilagan består av tre fristående delar. Den gemensamma nämnaren är kapitalinkomsternas utveckling över tid.

Del 1: redogör bl.a. för hur kapitalinkomster definieras i olika statistikkällor och vilka faktorer som har påverkat de svenska hushållens kapitalinkomster under de senaste decennierna.

Del 2: beskriver olika aspekter av den svenska inkomstfördelningens struktur, och i synnerhet vilken betydelse kapitalinkomster haft för inkomstfördelningens utveckling över tid. Rapporten pekar också på att det finns brister i inkomststatistiken, eftersom lagstiftningens regler för beräkningen av kapitalinkomster kan skilja sig från den faktiska (ekonomiska) kapitalinkomsten.

Del 3: beskriver utvecklingen av de svenska hushållens aggregerade förmögenheter, deras sammansättning samt vilken betydelse detta har haft för kapitalinkomster och i synnerhet överföring av ärvt kapital mellan generationer.

Bilagans olika delar är sammanställda av: Anders Björklund, Markus Jäntti, Per Olof Robling, Jesper Roine & Daniel Waldenström
 
  © 2017 Jure AB