Prop. 2019/20:110 Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland - 201920110 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2019/20:110 Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland
   
 
Titel:Prop. 2019/20:110 Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland
Utgivningsår:2020
Omfång:91 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920110
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:110
Ämnesord:Offentlig rätt , Internationell rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Det fördjupade försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland syftar till att stärka Sveriges och Finlands nationella försvar och ländernas förmåga att agera militärt tillsammans. Samarbetet omfattar operationsplanering och förberedelser för gemensamt operativt användande av civila och militära resurser i olika scenarier, t.ex. i händelse av territoriella kränkningar och väpnade angrepp. I propositionen föreslås att det införs en ny lag för det operativa försvarssamarbetet med Finland, i vilken regeringen bemyndigas att fatta vissa beslut om att lämna respektive ta emot operativt militärt stöd inom ramen för samarbetet. Vidare föreslås ett antal lagändringar som syftar till att förbättra förutsättningarna för finska militära styrkor att lämna stöd till Sverige.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020.
 
  © 2017 Jure AB