Prop. 2019/20:136 Extra ändringsbudget för 2020 Kreditgarantier till flygföretag med anledning av coronaviruset - 201920136 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2019/20:136 Extra ändringsbudget för 2020 Kreditgarantier till flygföretag med anledning av coronaviruset
   
 
Titel:Prop. 2019/20:136 Extra ändringsbudget för 2020 Kreditgarantier till flygföretag med anledning av coronaviruset
Utgivningsår:2020
Omfång:8 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920136
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:136
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt , Krediträtt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Den pågående spridningen av det nya coronaviruset som orsakar covid-19 har inneburit att efterfrågan på flygresor har minskat kraftigt. Flygföretagen befinner sig därför i en akut ekonomisk situation, där de har svårt att få lån på kapitalmarknaden. Regeringen föreslår därför att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ställa ut kreditgarantier som sammanlagt uppgår till högst 5 000 000 000 kronor för lån till flygföretag som den 1 januari 2020 hade ett svenskt tillstånd att bedriva kommersiell verksamhet inom luftfart. Kreditgarantierna får endast ställas ut till sådana företag som har sin huvudsakliga verksamhet eller sitt säte i Sverige. Kreditgarantierna måste anmälas till och godkännas av Europeiska kommissionen innan de kan ställas ut.
 
  © 2017 Jure AB