Prop. 2019/20:107 Förbättrade möjligheter till bilstöd - 201920107 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2019/20:107 Förbättrade möjligheter till bilstöd
   
 
Titel:Prop. 2019/20:107 Förbättrade möjligheter till bilstöd
Utgivningsår:2020
Omfång:42 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920107
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:107
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår ändringar i socialförsäkringsbalken för bättre möjligheter till bilstöd.

Maximal höjd och sänkta golv

Regeringen föreslår att bilstöd bara lämnas för bilar vars utvändiga höjd inte är högre än 2 050 millimeter. För att anpassa lägre bilar lämnas ibland anpassningsbidrag så att bilens golv kan sänkas.


Höjda bidrag

Regeringen föreslår att tilläggsbidrag A höjs från 30 000 kronor till 50 000 kronor, och att tilläggsbidrag B höjs från 40 000 kronor till 60 000 kronor.


Bidrag för standardutrustning

Regeringen föreslår att anpassningsbidrag ibland ska kunna ges för standardutrustning eller för normalt förekommande tilläggsutrustning.


Inskränkning av anpassningsbidrag för äldre bilar

För en bil som är äldre än fyra år eller har gått mer än 6000 mil föreslår regeringen att kravet på särskilda skäl för anpassningsbidrag bara får tillämpas första gången ett sådant bidrag beviljas.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2020.
 
  © 2017 Jure AB