Prop. 2019/20:112 Genomförande av ändringar i yrkesförardirektivet - 201920112 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2019/20:112 Genomförande av ändringar i yrkesförardirektivet
   
 
Titel:Prop. 2019/20:112 Genomförande av ändringar i yrkesförardirektivet
Utgivningsår:2020
Omfång:68 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920112
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:112
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I denna proposition lämnas förslag på ändringar i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Förslagen är föranledda av de ändringar av EU:s s.k. yrkesförardirektiv som ska börja tillämpas den 23 maj 2020. Ändringarna gäller bl.a. vilka förare som är undantagna från direktivets tillämpningsområde samt innehållet i grundutbildning och fortbildning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 23 maj 2020.
 
  © 2017 Jure AB