SOU 2020:17 Grönt sparande. - 9789138250372 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2020:17 Grönt sparande.
– Betänkande från Utredningen om grönt sparande (Fi 2018:08)
   
 
Titel:SOU 2020:17 Grönt sparande. – Betänkande från Utredningen om grönt sparande (Fi 2018:08)
Utgivningsår:2020
Omfång:288 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138250372
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2020:17
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 285 SEK exkl. moms

 

Utredningens förslag och dess konsekvenser i korthet:

1. Effekter för enskilda: De senaste åren har både utbud och efterfrågan på gröna sparprodukter ökat. Då ett stort antal begrepp används inom den finansiella sektorn för sparprodukter som beaktar hållbarhet, är det ofta svårt för konsumenter att utvärdera vad som är det bästa valet. Utredningens förslag till skattereduktion innebär ett positivt finansiellt tillskott för den enskilde.

2. Effekter för företag: förslagen fokuserar på bankutlåning, och bör därför kunna bidra till att minska det marknadsmisslyckande som verkar finnas när det gäller finansiering av små och medelstora företag. Förslaget kan innebära en positiv effekt för företagen om de beviljas miljömålskrediter. Processen med ansökan om godkännande kommer dock att kräva visst administrativt arbete för de sökande företagen.

3. Effekter för finansiella företag: förslaget kommer att innebära kostnader för de kreditinstitut som väljer att erbjuda miljösparkonton. Det är framför allt kostnader för att etablera den föreslagna kontostrukturen, inklusive register där in- och utlåning matchas, datastöd för utlåningen samt avgifter till
Finansinspektionen.

4. Offentligfinansiella effekter: utredningen har beräknat att kostnaderna för förslagen under de tre första åren kommer att uppgå till 104 miljoner kronor år 2022, 145 miljoner kronor år 2023 och 176 miljoner kronor år 2024.

5. Effekter på miljön: förslagets fokusering på finansiering via krediter förväntas medföra positiva miljömässiga effekter eftersom det medför en ökad utlåning till investeringar i projekt som direkt bidrar till att de svenska miljömålen uppnås.

Särskild utredare: Birgitta Pettersson
 
  © 2017 Jure AB