Prop. 2019/20:144 Covid-19 och ändringar i smittskyddslagen - 201920144 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2019/20:144 Covid-19 och ändringar i smittskyddslagen
   
 
Titel:Prop. 2019/20:144 Covid-19 och ändringar i smittskyddslagen
Utgivningsår:2020
Omfång:25 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920144
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:144
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner regeringens föreskrifter i förordningen om att bestämmelserna i smittskyddslagen om allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med covid-19.

Regeringen föreslår också att covid-19 anges som allmänfarlig sjukdom och samhällsfarlig sjukdom smittskyddslagens bilagor.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.
 
  © 2017 Jure AB