Prop. 2019/20:99 Vårändringsbudget för 2020 - 201920099 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2019/20:99 Vårändringsbudget för 2020
   
 
Titel:Prop. 2019/20:99 Vårändringsbudget för 2020
Utgivningsår:2020
Omfång:189 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920099
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:99
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt , Skatterätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till ändringar som avser statens inkomster och utgifter för budgetåret 2020 samt förslag till ändrat utgiftstak.
 
  © 2017 Jure AB