Prop. 2019/20:154 Skärpta regler avseende hanteringen av sprängämnesprekursorer - 201920154 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2019/20:154 Skärpta regler avseende hanteringen av sprängämnesprekursorer
   
 
Titel:Prop. 2019/20:154 Skärpta regler avseende hanteringen av sprängämnesprekursorer
Utgivningsår:2020
Omfång:80 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920154
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:154
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår lagändringar med anledning av en ny EU-förordning om sprängämnesprekursorer, det vill säga kemiska ämnen som kan användas för legitima ändamål men också missbrukas för att tillverka sprängämnen.

EU-förordningen innebär att ett antal listade ämnen även fortsättningsvis inte får tillhandahållas till samt införas, innehas eller användas av enskilda. Medlemsstaterna kommer också framöver att kunna medge undantag för vissa ämnen. Möjligheten till undantag är dock mer begränsad i den nya EU-förordningen. Misstänkta transaktioner samt betydande försvinnanden och stölder i fråga om spräng­ämnes­prekursorer ska fortsatt rapporteras till den nationella kontaktpunkten. Denna skyldighet utökas nu till att omfatta fler aktörer, till exempel enskilda och ytterligare ett antal företagare. Det har dessutom tillkommit krav på bland annat medvetandehöjande åtgärder och utökad tillsyn.

EU-förordningen trädde i kraft den 31 juli 2019 och ska tillämpas fullt ut från och med den 1 februari 2021. Den är direkt tillämplig i Sverige men kräver vissa lagändringar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2021.
 
  © 2017 Jure AB