SOU 2002:35 Ny handelsbolagsbeskattning - 9138216639 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2002:35 Ny handelsbolagsbeskattning
   
 
Titel:SOU 2002:35 Ny handelsbolagsbeskattning
Utgivningsår:2002
Omfång:405 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216639
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Förenklingsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:35
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 251 SEK exkl. moms

 

Förenklingsutredningen menar i sitt slutbetänkande att skatteneutralitet bör införas mellan olika företagsformer. Utredningen föreslår nya skatteregler för handelsbolag som i stort ansluter till de regler som gäller för fåmansföretag. De möjligheter till resultatutjämning för juridiska personer som nuvarande regler ger ska bevaras genom s.k. handelsbolagsbidrag (vilket motsvarar reglerna för koncernbidrag). Vidare ska reglerna om skattefrihet för utdelning på näringsbetingade andelar även gälla handelsbolag. Utredningen innehåller också förslag om bl.a. tillämpning av de s.k. 3.12-reglerna för utdelning och kapitalvinst på bolagsandelar. Lagtekniskt innebär förslagen att antalet särbestämmelser för handelsbolagen kan minskas väsentligt.
 
  © 2017 Jure AB