Prop. 2019/20:158 Senarelagt införande av nationell läkemedelslista och bastjänstgöring för läkare - 201920158 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2019/20:158 Senarelagt införande av nationell läkemedelslista och bastjänstgöring för läkare
   
 
Titel:Prop. 2019/20:158 Senarelagt införande av nationell läkemedelslista och bastjänstgöring för läkare
Utgivningsår:2020
Omfång:47 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920158
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:158
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att införandet av lagen om nationell läkemedelslista och reformen bastjänstgöring för läkare senareläggs. Detta med anledning av utbrottet av covid-19.

Regeringen föreslår även att de följdändringar som sedan tidigare beslutats i andra lagar får träda i kraft senare.

Följden blir också att lagen om receptregister behöver ändras och övergångsbestämmelserna till lagen om nationell läkemedelslista kompletteras.
 
  © 2017 Jure AB