Prop. 2019/20:160 Tillfällig åtgärd för att underlätta övergången till sommarbensin - 201920160 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2019/20:160 Tillfällig åtgärd för att underlätta övergången till sommarbensin
   
 
Titel:Prop. 2019/20:160 Tillfällig åtgärd för att underlätta övergången till sommarbensin
Utgivningsår:2020
Omfång:18 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920160
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:160
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

En konsekvens av smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 är att övergången till sommarbensin den 1 maj, eller den 16 maj i norra Sverige, försvåras eftersom stora volymer vinterbensin inte har sålts. I propositionen föreslås därför en ändring i drivmedelslagen som innebär att sommarperiodens början senareläggs till den 1 juni. Det föreslås vidare en ändring i drivmedelslagen som innebär att sommarperioden återgår till den nuvarande. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2020 respektive den 1 januari 2021.

Spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 medför såväl humanitära konsekvenser som påverkan på näringslivet. Regeringen har redan vidtagit ett stort antal åtgärder för att motverka smittspridningen och mildra dess ekonomiska konsekvenser.

En konsekvens av smittspridningen är att övergången till sommarbensin den 1 maj, eller den 16 maj i norra Sverige, försvåras eftersom stora volymer vinterbensin inte har sålts. I propositionen föreslås därför en ändring i drivmedelslagen som innebär att sommarperiodens början senareläggs till den 1 juni. Det föreslås vidare en ändring i drivmedelslagen som innebär att sommarperioden återgår till den nuvarande.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2020 respektive den 1 januari 2021.
 
  © 2017 Jure AB