Prop. 2019/20:161 Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller medicintekniska produkter - 201920161 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2019/20:161 Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller medicintekniska produkter
   
 
Titel:Prop. 2019/20:161 Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller medicintekniska produkter
Utgivningsår:2020
Omfång:21 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920161
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:161
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att övergångsbestämmelserna till lagen om medicintekniska produkter och lagen om ackreditering och teknisk kontroll ändras.

Förslaget beror på att Europaparlamentet och rådet beslutat skjuta fram den dag då förordningen om medicintekniska produkter ska börja tillämpas.
 
  © 2017 Jure AB