Prop. 2019/20:165 Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis - 201920165 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2019/20:165 Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis
   
 
Titel:Prop. 2019/20:165 Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis
Utgivningsår:2020
Omfång:22 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920165
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:165
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag om en ändring av lagen om yrkesförarkompetens med anledning av det virus som orsakar covid-19. Genom ändringen införs ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis och om vissa undantag från lagen. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juni 2020 och upphöra att gälla den 1 december 2020.
 
  © 2017 Jure AB