Konstitutionell rätt av Derlén Mattias, Lindholm Johan, Naarttijärvi Markus - 9789139209201 - Jure bokhandel

 

 
 
Konstitutionell rätt
   
 
Författare:Derlén Mattias , Lindholm Johan , Naarttijärvi Markus
Titel:Konstitutionell rätt
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:775 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139209201
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 211
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 801 SEK exkl. moms

 

I turbulenta tider, då grundläggande rättigheter och begränsningar för maktutövning utmanas, ökar betydelsen av de gränser som den konstitutionella rätten ställer upp för utövandet av offentlig makt. Samtidigt blir det konstitutionellrättsliga läget allt mer komplext, inte minst på grund av europarättens inflytande.

Konstitutionell rätt behandlar den konstitutionella rättens tre centrala teman: maktdelning och andra förutsättningar för utövande av offentlig makt, skyddet för grundläggande rättigheter samt rättsligt genomdrivande av konstitutionellrättsliga normer. Utifrån dessa tre teman behandlar författarna konstitutionella bestämmelser med ursprung i svensk nationell rätt, EU-rätten och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Boken är anpassad för att kunna användas som lärobok på juristutbildningen, men riktar sig också till en bredare publik. Konstitutionell rätt är relevant läsning för såväl erfarna jurister som läsare som är intresserade av konstitutionella frågor mer allmänt. Denna andra upplaga är påtagligt omarbetad och utvidgad.
 
  © 2017 Jure AB