RAPPORT Kartläggning av fastighetsmäklarbranschen av Karlsson-Tuula Marie, Persson Annina H. - 9789178671238 - Jure bokhandel

 

 
 
RAPPORT Kartläggning av fastighetsmäklarbranschen
   
 
Författare:Karlsson-Tuula Marie , Persson Annina H.
Titel:RAPPORT Kartläggning av fastighetsmäklarbranschen
Utgivningsår:2020
Omfång:40 sid.
Förlag:Karlstads universitets förlag
ISBN:9789178671238
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 475 SEK exkl. moms

 

Nedan nämnda forskare fick under våren 2020 i uppdrag av Fastighetsmäklarinspektionen att kartlägga fastighetsmäklarbranschen i Sverige. Kartläggning behövdes med anledning av betänkandet, SOU 2018:64, om Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen, som bl.a. föreslår att Fastighetsmäklarinspektionen ska få en utökad tillsyn. Utöver att inspektionen utövar tillsyn av den enskilde fastighetsmäklaren ska inspektionen nu, enligt förslaget, även utöva tillsyn över fastighetsmäklarföretag. Ett syfte med denna kartläggning har därför varit att få ytterligare underlag för förståelsen av hur många och vilka företag som med förslagets nuvarande utformning kommer att ställas under Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn.

Fastighetsmäklarbranschen ter sig utifrån, den nu gjorda studien, som mycket svår att kontrollera. Det är svårt att få en uppfattning om rådande ägar- eller strukturförhållanden eftersom företagen är olika uppbyggda. Uppgifterna är dessutom bristfälliga och svårtillgängliga. Många mäklarföretag ingår dessutom i en franchisekedja. Enligt vår mening finns ett behov för Fastighetsmäklarinspektionen att kunna granska franchisegivarna och de företag som genom olika avtals- eller associationsrättsliga konstruktioner bedriver liknande verksamhet som de förstnämnda. Dessa företag bör ställas under Fastighetsmäklar- inspektionens tillsyn.
 
  © 2017 Jure AB