Prop. 2019/20:196 Ändrade regler för taxering av lantbruksenheter och för automatiserat beslutsfattande vid fastighetstaxeringen - 201920196 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2019/20:196 Ändrade regler för taxering av lantbruksenheter och för automatiserat beslutsfattande vid fastighetstaxeringen
   
 
Titel:Prop. 2019/20:196 Ändrade regler för taxering av lantbruksenheter och för automatiserat beslutsfattande vid fastighetstaxeringen
Utgivningsår:2020
Omfång:64 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920196
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:196
Ämnesord:Skatterätt , Fastighetsrätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår ändringar i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) inför
den allmänna fastighetstaxeringen av lantbruksenheter 2023. Syftet med ändringarna är att bestämmelserna ska bli tydligare och enklare, att registerkvaliteten ska bli bättre samt att taxeringsvärdena fortsatt ska vara rättvisande.

Regeringen föreslår även att det ska bli möjligt för Skatteverket att inom fastighetstaxeringen fatta omprövningsbeslut genom automatiserad behandling. En sådan förändring innebär att hanteringstiden för omprövningsbeslut förkortas och att handläggarresurser frigörs hos Skatteverket.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. Bestämmelserna som avser lantbruksenheter ska tillämpas första gången vid den allmänna fastighetstaxeringen 2023.
 
  © 2017 Jure AB