Rätt, rättskällor och rättstillämpning av Strömholm Stig, Lyles Max, Valguarnera Filippo - 9789139208983 - Jure bokhandel

 

 
 
Rätt, rättskällor och rättstillämpning
– En lärobok i allmän rättslära
   
 
Författare:Strömholm Stig , Lyles Max , Valguarnera Filippo
Titel:Rätt, rättskällor och rättstillämpning – En lärobok i allmän rättslära
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:567 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139208983
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 109
Ämnesord:Allmän rättslära

Pris: 671 SEK exkl. moms

 

Detta verk av Stig Strömholm är en modern klassiker avsedd för undervisning i allmän rättslära och juridisk metodlära vid de juridiska fakulteterna. Boken är också av intresse för ”färdiga” jurister och samhällsvetare med teoretiska och idéhistoriska intressen. Även praktiker som önskar fördjupa sina kunskaper i rättstillämpningens principiella problem torde ha stort utbyte av verket.
I en första huvudavdelning behandlas, med utgångspunkt i en fyllig och konkret exempelsamling, rättsordningens klassiska teoretiska huvudfråga: vad är gällande rätt? Genom att angripa spörsmålet från såväl rättstillämparens som samhällsvetarens och logikerns olika utgångspunkter söker författaren bryta upp själva frågeställningen och skapa underlag för mångsidiga och nyanserade svar. Framställningen innehåller analyser av rättsordningens funktion, tekniska uppbyggnad och särart som samhälleligt styrmedel.
I den andra huvudavdelningen behandlas först rättskällebegreppet och den moderna svenska rättens källor. Därefter diskuteras den praktiska rättstillämpningens metodproblem i modern svensk rätt.
Den första upplagan utkom 1981. Denna sjätte upplaga har ambitionen att uppdatera texten utan att ändra bokens ursprungliga disposition och tankegång. Uppdateringen har utförts av Max Lyles (Göteborgs universitet) och Filippo Valguarnera (Stockholms universitet).
 
  © 2017 Jure AB