Prop 2020/21:47 Uppföljning av vaccinationer mot covid -19 - 202021047 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop 2020/21:47 Uppföljning av vaccinationer mot covid -19
   
 
Titel:Prop 2020/21:47 Uppföljning av vaccinationer mot covid -19
Utgivningsår:2020
Omfång:40 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021047
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:47
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att tillämpningsområdet för lagen om register över nationella vaccinationsprogram breddas till att också omfatta vaccinationer mot covid -19. Regeringen föreslår också att lagens rubrik ändras till lag om register över nationella vaccinationsprogram m.m.

Lagen innehåller bland annat bestämmelser om vilka uppgifter som ska lämnas till registret, hur dessa får behandlas i registret och vem som ska lämna uppgifterna.

Ansvar för att lämna in uppgift om dosnummer
Regeringen föreslår ytterligare ändringar i lagen. Dessa ändringar innebär bland annat att vårdgivare som ansvarar för vaccination mot covid-19 ska lämna uppgift om vaccinationens dosnummer till vaccinationsregistret.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021
 
  © 2017 Jure AB