Ds 2002:15 Det nya Riksskatteverket - 9138216809 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2002:15 Det nya Riksskatteverket
   
 
Titel:Ds 2002:15 Det nya Riksskatteverket
Anmärkning:Se även prop. 2002/03:99 samt prop. 2006/07:99
Utgivningsår:2002
Omfång:382 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216809
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:15
Ämnesord:Offentlig rätt , Skatterätt

Pris: 205 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att Riksskatteverket och nuvarande tio skattemyndigheter slås samman till en ny skattemyndighet fr.o.m. den 1 januari 2003. Myndigheten kommer att vara regionindelad med ett antal skattekontor. En funktion som allmänt ombud skall inrättas - medborgarperspektiv, rättsenlighet, likformighet och effektivt utnyttjande av resurser skall styra verksamheten.

Vidare föreslås en utredning av kronofogdemyndigheternas framtida ställning i förhållande till nya Riksskatteverket.
 
  © 2017 Jure AB