SOU 2020:69 Äldre har aldrig varit yngre - allt fler kan och vill arbeta längre - 9789138251164 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2020:69 Äldre har aldrig varit yngre - allt fler kan och vill arbeta längre
– Betänkande från Delegationen för senior arbetskraft (S 2018:10)
   
 
Titel:SOU 2020:69 Äldre har aldrig varit yngre - allt fler kan och vill arbeta längre – Betänkande från Delegationen för senior arbetskraft (S 2018:10)
Utgivningsår:2020
Omfång:250 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138251164
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 285 SEK exkl. moms

 

Delegationen har samlat in och sammanställt fakta och forskning om seniorers möjligheter i arbetslivet, synen på seniorer på arbetsmarknaden, fördomar mot seniorer och betydelsen av ett längre arbetsliv för både samhället och för individens slutliga pension.

Några av de överväganden och bedömningar som görs:

- Det är en nödvändighet att seniorer som kan och vill arbeta längre får göra det

- Synen på senior arbetskraft är otidsenlig

- Det finns skillnader i förutsättningar för ett längre arbetsliv

- Tiden som pensionär har förlängts avsevärt

- Kraven i arbetslivet har förändrats och livslångt lärande blir allt viktigare

- Åldersdiskriminering och ålderism bör motverkas med breda åtgärder

- Kontinuerlig kompetensutveckling genom hela arbetslivet är ett gemensamt ansvar för staten och arbetsmarknadens parter
 
  © 2017 Jure AB