SOU 2002:36 Euro till jordbruket - 9138216647 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2002:36 Euro till jordbruket
– spekulation eller säkerhet?
   
 
Titel:SOU 2002:36 Euro till jordbruket – spekulation eller säkerhet?
Utgivningsår:2002
Omfång:141 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216647
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om utbetalning av jordbruksstöd i euro
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:36
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 168 SEK exkl. moms

 

Utredningen analyserar frågan huruvida jordbruksnäringen skall kunna välja mellan att få EU-stöd utbetalda antingen i euro eller i svenska kronor. Slutsatsen är att investeringen för att införa eurobetalningar för arealstöd, om kvittningar utesluts, är så begränsad att den kan vara lönsam även vid en förhållandevis kort användningstid. Om även kvittningsfallen skall omfattas, blir emellertid investeringen och driftskostnaden troligen för hög.
 
  © 2017 Jure AB