Ds 2020:29 En utvecklad organisation för lokal statlig service - 9789138251348 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2020:29 En utvecklad organisation för lokal statlig service
– slutredovisning
   
 
Titel:Ds 2020:29 En utvecklad organisation för lokal statlig service – slutredovisning
Utgivningsår:2020
Omfång:238 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138251348
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2020:29
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

Utredningens uppdrag har varit att analysera och föreslå hur serviceverksamheten vid de statliga servicekontoren kan utvecklas. Det handlar främst om på vilka orter nya servicekontor bör etableras och om fler myndigheter bör knytas till servicesamverkan.
 
  © 2017 Jure AB